System sterowania ATEN bezpieczny kompromis

System sterowania ATEN jest wart uwagi zwłaszcza wszędzie tam, gdzie budżet nie pozwala na zastosowanie innych, droższych systemów sterowania.
system sterowania aten

system sterowania aten
Sterowanie urządzeniami audio-video z poziomu dowolnego tabletu lub komputera
z systemem Windows może być zarówno wygodne, jak i intuicyjne.
ATEN posiada w swojej ofercie takie rozwiązania AV, które oparte są po pierwsze
na kontrolerach i modułach rozszerzeń. Całości dopełnia wyspecjalizowane urządzenie konfigurujące wraz z aplikacją zarządzającą całością systemu multimedialnego.

podstawy

System zarządzania oparto na sieci Ethernet. Dlatego łączy wszystkie urządzenia w danej przestrzeni. Ponadto zapewnia intuicyjne, bezpośrednie i scentralizowane sterowanie urządzeniami z poziomu jakiekolwiek tabletu dostępnego na rynku. Dodatkowo rzecz tyczy się dowolnego systemu Windows, Android, OS. System sterowania ATEN można połączyć z istniejącą instalacją i zintegrować z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo. Dodatkowo sterowaniem można objąć systemy oświetlania, klimatyzacją, czujniki ruchu, jak również przełączniki. System sprawdza się doskonale w salach konferencyjnych, salach posiedzeń, wykładowych, lekcyjnych. Oprócz tego w całej masie innych pomieszczeń, w których dla uzyskania optymalnej wydajności wymagane jest bezproblemowe zarządzanie współpracą funkcjonujących urządzeń.

Wdrożenie systemu sterowania ATEN

Wdrożenie systemu jest niezwykle proste i odbywa się wyjątkowo łatwo.
Dodatkowo ani wielkość pomieszczenia, ani liczba urządzeń nie ma wpływu na jego przebieg. Po pierwsze każde z urządzeń podłączamy do kontrolera np. VK2100 poprzez porty RS232/485, relay, GPIO lub przełącznik sieciowy (LAN Switch). Następnie konfigurujemy ich ustawienia za pomocą aplikacji VK6000 oraz dostosowujemy panel sterujący przy pomocy wbudowanych bibliotek.

druga Ścieżka wdrożenia

Można też to zrobić za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego, tworząc własny unikatowy wyglądu pulpitu sterującego. Już samo to wystarczy, by sterować urządzeniami z poziomu odpowiedniej aplikacji zainstalowanej na naszym tablecie.
Aby ułatwić sterowanie, wspiera ona natywnie ponad dziesięć tysięcy urządzeń, nie tylko marki ATEN, lecz również innych producentów. Dlatego instalacja sprzętu jest wyjątkowo prosta i działa na zasadzie plug & play. W każdej chwili bibliotekę możemy rozszerzyć
o nowe sterowniki. Jednak w trakcie konfiguracji i zarządzania to integrator projektuje indywidualny, graficzny interfejs użytkownika. Jest to niezwykle istotną cechą i wydajnym rozwiązaniem dla integratorów, którzy poszukują spójnego środowiska obsługującego różnorakie urządzenia. Istnieje możliwość dostosowania poleceń i makr za pomocą prostych komend. Można je zdefiniować wstępnie, eliminując konieczność wprowadzania skomplikowanych kodów. ATEN postawił także na mobilność zarządzania i konfiguracji.

rozszerzanie systemu

Ważnym elementem systemu jest możliwość rozpoczęcia pracy w jednym pomieszczeniu. Kolejny krok, czyli rozszerzenie systemu na pozostałe pomieszczenia w budynku odbywa się bez potrzeby ponownego konfigurowania następnych pomieszczeń. Podobnie rzecz ma się ze sterowaniem. Całe zadanie ułatwiają zapisane profile. Wywołujemy je przy pomocy jednego kliknięcia ekranu tabletu. Dostęp do nich mamy prosto intuicyjnie. Ponadto system zapewnia równoległy dostęp do pomieszczenia z poziomu kilku paneli dotykowych. Zwiększa to również poziom bezpieczeństwa. System może w każdej chwili zareagować na zdarzenia we wszystkich podłączonych już pomieszczeniach.

Kontrolery VK2100/VK1100

Dostępne na rynku kontrolery umożliwiają podłączenie produktów marki ATEN
lub dowolnych jednostek innych producentów. Są scentralizowaną platformą, która służy przekazywaniu informacji bezpośrednio do przyłączonych peryferiów: projektorów, rzutników lub chociażby oświetlenia. Łączenie jest bezpośrednie.
Wprost z zaprojektowanego przez integratora środowiska graficznego dostępnego
na jakimkolwiek urządzeniu mobilnym do wszystkich przyłączonych urządzeń.

Kontroler VK2100

wyposażony jest w sześć portów szeregowych, cztery porty podczerwieni, cztery kanały przekaźnika oraz tę samą liczbę kanałów wejściowych i wyjściowych. Dodatkowo porty Ethernet i USB do ładowania profili ustawień. Pilot podczerwieni obsługujący VK2100 jest wyposażony w funkcję uczenia się. Ułatwia to dodawanie sterowników wszelkich urządzeń. Urządzenie stacjonarne poinformuje o stanie podłączonych urządzeń
i aktywnych komunikatach dzięki wskaźnikom LED umieszczonym z przodu obudowy.
Poza tym znajdziemy tam również port USB. Pozostałe złączy są umieszczone z tyłu obudowy, dzięki czemu zachowana została ergonomia urządzenia.

system sterowania aten kontroler vk2100

kontroler VK1100

Drugi z modeli – VK1100, wyposażony jest w dwa porty szeregowe, dwa porty podczerwieni, cztery dodatkowe kanały przekaźnika oraz port Ethernet i złącze USB. VK1100 podobnie jak VK2100 ma funkcję uczenia się. Dzięki temu umożliwia intuicyjne dodawanie urządzeń IR. Oczywiście można go skonfigurować z poziomu graficznego interfejsu użytkownika opartego na sieci Web. Dzięki diodom umieszczonym na obudowie możemy monitorować aktywność urządzenia, a dzięki wsparciu dla SSH – sygnały kontrolne na wejściu i wyjściu.

system sterowania aten kontorler vk1100

Konfigurator VK6000 systemu sterowania aten


Oprogramowanie służące do konfiguracji urządzeń integrowanych z systemem zarządzania zostało oparte na graficznym interfejsie użytkownika. Dodatkową funkcją jest możliwość dostosowania i ustalenia czynności sterujących. Ponadto aplikacja posiada narzędzia, które umożliwiają sprawdzanie poprawności działania poleceń jeszcze przed uruchomieniem (wgraniem) profilu. Po utworzeniu konfiguracji dostępny jest także symulator systemu graficznego, który pozwala na sprawdzenie poprawności jego działania na końcowym etapie wdrażania systemu.

system sterowania aten – Moduły rozszerzeń 

Moduł VK224 

dysponuje czterema dwukierunkowymi portami szeregowymi (RS-232 / 422 / 485). Rozszerzają one funkcjonalność systemu sterowania ATEN o dodatkowe złącza.
Innymi słowy, pozwala to zwiększyć liczbę urządzeń, które obsługuje kontroler VK2100 lub VK1100.

moduł VK236

Podobnie do VK248 moduł VK236 oferuje sześć dodatkowych portów szeregowych. Dzięki temu można podłączyć do ośmiu kolejnych urządzeń do kontrolera. Moduły połączymy przez sieć LAN, która dodatkowo zapewni im zasilanie (PoE).

moduł ścienny VK108US

Wśród urządzeń tej grupy znajduje się również moduł ścienny VK108US.
Jest on wyposażony w osiem programowalnych przycisków ułożonych w dwóch rzędach
po cztery w pionie.

system sterowania aten vk108us

System sterowania ATEN – aplikacja

Tak naprawdę rola integratora systemu kończy się w momencie skonfigurowania urządzeń czy to w pomieszczeniu, czy też w całym budynku. Od tego momentu obsługę instalacji może przejąć niewykwalifikowany w dziedzinie integracji personel. Dzięki różnym profilom aplikacja umożliwia centralne sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych działających w systemie iOS, Android, jak i Windows Mobile. W razie potrzeby możemy ograniczyć dostęp poprzez ustalenie haseł dostępu lub rozszerzyć funkcjonalność
o panel administratora z poziomu, którego mamy dostęp do zablokowanych funkcji
dla zwykłych użytkowników.

Podsumowanie system sterowania aten system sterowania aten

System sterowania ATEN jest wszechstronnie skonfigurowanym rozwiązaniem sprzętowo-programowym, które sprawdzi się w dowolnych pomieszczeniach czy nawet budynkach. System można dostosować do własnych preferencji wizualnych poprzez stworzenie indywidualnego ekranu dla każdego pomieszczenia.
Począwszy od wdrożenia, a na użytkowaniu skończywszy, nie powinien sprawiać żadnych problemów, ponieważ jego obsługa i konfiguracja odbywają się na zasadzie plug’n’play.
Jest to niezawodne i zaawansowane, jednak proste w obsłudze rozwiązanie przeznaczone do obsługi urządzeń AV.
Przede wszystkim jego istotną cechą jest intuicyjna obsługa, która pozwala osobom „spoza branży” tworzyć intuicyjne wizualne panele sterowania i pracować za ich pomocą bez angażowania środków w dodatkową, płatną obsługę.

last but not least

Przez firmę Aten zostaliśmy oznaczeni jako VAR, czyli Value Added Reseller.
Oznacza to, że poza wieloma godzinami spędzonychymi na szkoleniach związaliśmy
się również umową partnerską. To oraz wiele skutecznie przeprowadzonych instalacji
tego systemu, pozwala nam twierdzić, że jest on wart uwagi. Szczególnie tam,
gdzie budżet może nie pozwalać na zastosowanie innych systemów sterowania.

Współpraca: Tomasz Ścibiorek

Potrzebujesz pomocy przy wyposażaniu biura w nowoczesny sprzęt audio\video? Zapraszamy do kontaktu.

system sterowania aten vk6000

Total
0
Shares
Podobne Posty