Systemy Inteligentnego Zarządzania na rynku Real Estate

Transformacja rzeczywistości SMART na rynku Real Estate. Branża nieruchomości komercyjnych została postawiona przed ogromną odpowiedzialnością i koniecznością wdrożenia…

Transformacja rzeczywistości SMART na rynku Real Estate. Branża nieruchomości komercyjnych została postawiona przed ogromną odpowiedzialnością i koniecznością wdrożenia zmian w zakresie digitalizacji. Podobnie w ostatnich tygodniach, konieczność pracy zdalnej pokazuje wiele słabości firm, które uprzednio nie wprowadziły rozwiązań technologicznych. Brak optymalnych strategii w zakresie rozwiązań technologicznych, takich jak wideokonferencje, utrudnia sprawną komunikację i pracę w warunkach wyjątkowych.
Co istotne, walka z pandemią COVID-19 wciąż trwa, co dodatkowo wpływa na podjęcie dalszych decyzji w zakresie uznania sytuacji i wprowadzenia zmian koniecznych.

O krok od PRZYSZŁOŚCI

W 2018 roku eksperci Deloitte Real Estate Consulting oraz Deloitte Center przygotowali prognozy dotyczące rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych. Przede wszystkim podano,że dalszy rozwój technologii i automatyzacji będzie katalizatorem ogromnych zmian. Dlatego, że spadnie zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, zaś w pracy biurowej spodziewać się należy obrania kierunku w oparciu
o Big Data.

Praca zdalna zacznie być wykorzystywana i wpisywana w politykę firm jako standard, co oczywiście, wpłynie na zasadność doboru spersonalizowanych przestrzeni biurowych, wyposażenia
i infrastruktury.

Eksperci zapowiadali również, że wdrożenie ww. czynników otworzy nową rzeczywistość. Nie ulega wątpliwości, że prognoza stała się faktem w 2020 roku. Gwoli przypomnienia, wróćmy jeszcze do roku 2019, który na polskim rynku nieruchomości utrzymał tendencję wzrostową. Analitycy z firmy JLL w raporcie przedstawiającym trzy kwartały 2019 roku, wskazali, iż tylko na sześciu głównych rynkach poza Warszawą wynajęto przeszło
500 tys. mkw. biur (o 23% więcej niż w tym samym okresie z 2018 r.). Z najnowszych szacunków firmy konsultingowej McKinsey wynika, że w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na rozwiązania cyfrowe do roku 2030 na świecie pojawi się 50 mln. nowych miejsc pracy. Zmiany, którym ulega współczesny rynek pracy w znacznej mierze napędzane są szybkim rozwojem tecnnologii, a na to musi być przygotowany rynek nieruchomości komercyjnych.

W CZYM ZATEM TKWI POTENCJAŁ TECHNOLOGICZNY?

Przede wszystkim w możliwościach. Branża real estate coraz chętniej wykorzystuje cyfrowe innowacje do optymalizacji procesów i zarządzania energią w budynkach.
Co za tym idzie – więcej nieruchomości komercyjnych dysponuje już nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Niepokojące jest jednak, to że managerowie czy osoby zajmujące się fit-outem, wybierają sprzęt konsumencki, który nie jest przeznaczony
do użytkowania w biurach. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że biuro to nie tylko cztery ściany i kilka biurek, to przestrzeń, która ma zapewnić rozwój biznesu – to inwestycja na lata.

Postęp technologiczny, który jest na bardzo wysokim poziomie, stawia też wyzwania. Ponadto deweloperzy i architekci czy instalatorzy wiedzą, że „smart” to obowiązek. Podobnie dzięki integracji i kontroli urządzeń wyposażenia znajdującego się w budynku czy konkretnej przestrzeni biurowej zarządzanie staje się optymalne, co pozwala na pełną kontrolę i oszczędności.

Niezbędna jest też fachowa wiedza o konkretnej technologii, sprzęcie oraz etapach projektowania technicznego.
Leży to po stronie producentów i wykwalifikowanych instalatorów.

szukaj MĄDRYCH inwestycji

Każdy system inteligentnego zarządzania przestrzenią to inwestycja, która ma przynieść korzyści. Istnieją standardy i procedury techniczne, których należy przestrzegać. Dlatego klienci oczekują rozwiązań w warunkach problematycznych. Żadne rozwiązanie konsumenckie nie spełni odpowiedniej roli, szczególnie pod kątem gwarancji, dlatego też niezwykle ważnym elementem jest kontakt z profesjonalistami. To pozwoli uniknąć strat
i innych niechcianych skutków w przyszłości.

Jeżeli już mowa o systemach zarządzania budynkiem (ang. Building Management System), należy pokrótce omówić czym właściwie jest? To zintegrowany system zarządzający
i monitorujący wszystkie urządzenia i systemy znajdujące się w budynku oraz jego przestrzeni. Wszelkie informacje dotyczące budynku są lokowane w jednym miejscu,
co pozwala na szybie podjęcie działania w czasie rzeczywistym.

Dobry system automatyki budynkowej nie zastępuje poszczególnych systemów, tylko komunikuje się z nimi
i łączy je ze sobą, tak aby współpracowały.

jak zintegrować systemy?

W wielu obiektach zainstalowane są systemy alarmowe, w skład których wchodzą m.in. czujki ruchu czy czujki otwarcia okien (kontaktrony). Wybrani producenci systemów automatyki budynkowej stosowanych w inteligentnych budynkach oferują możliwość integracji swoich systemów z systemem alarmowym. Umożliwia to pozyskiwanie informacji
z już zainstalowanych czujek oraz włączenie w dozór systemu alarmowego. Standardowe protokoły umożliwiają komunikację z  systemami. Jeżeli system automatyki budynkowej może odczytywać protokół, wówczas mamy do dyspozycji wiele parametrów, które mogą
być kontrolowane w celu poprawy jakości powietrza wewnątrz konkretnego pomieszczenia.

To protokół pozwala na dwukierunkową komunikację. Natomiast w tym miejscu należy zaznaczyć, iż nie wszystkie protokoły są dwukierunkowe (np. pilot na podczerwień IR działa tylko w jedną stronę – wysyła komendy i nie odbiera już od urządzeń informacji zwrotnych). Większość liczących się na rynku protokołów umożliwia ww. dwukierunkową wymianę komunikatów. W zależności od aktualnego stanu budynku system automatyki może wysyłać komendy sterujące systemem ogrzewania, rekuperacji czy klimatyzacji. Popularnymi standardami komunikacji jest na przykład protokół MODBUS czy protokół HTTP (umożliwiają sprawną integrację z siecią wewnętrzną). Im bardziej zaawansowany
i lepiej dostrojony do potrzeb użytkowników system BMS, tym mniej czynności trzeba wykonywać manualnie.

podsumowanie

Wykorzystanie biurowej automatyki nie sprowadza się wyłącznie do sterowania temperaturą, oświetleniem, klimatyzacją czy podnoszeniem i opuszczaniem rolet. Zautomatyzowana i zintegrowana przestrzeń biurowa to komfort i poczucie bezpieczeństwa. Jednak automatyka pozwala na sprawny monitoring przestrzeni biurowych
i dyskretną kontrolę dostępu do określonych stref w biurze. Dość oczywista zamiana kluczy na karty pozwala wygonie określać i zabezpieczać lub umożliwiać dostęp konkretnych osób do wybranych pomieszczeń, sprzętu i każdego urządzenia należącego do grupy IoT (Internet of Things). W przyszłości połączone budynki będą mogły także działać jako sieć, dzieląc się w czasie rzeczywistym danymi z dostawcami usług, takimi jak transport, media czy energia. Zmiany te pozwolą branży real estate na wielomiliardowe oszczędności.

Jesteśmy świadkami cyfrowej transformacji, która dokonuje się nie tylko na rynku nieruchomości, ale całej otaczającej nas rzeczywistości. Konsekwencją tych działań będą smart cities – inteligentne miasta przyszłości.

Podsumowując, to już nie wizja a realne działania, które stanowią odpowiedź na potrzeby dzisiejszej smartcywilizacji.

Opracowanie: Kinga Matczak, Tomasz Ścibiorek, Michał Wawryniuk

Potrzebujesz pomocy przy wyposażeniu swojego biura w profesjonalny system do komunikacji online? Zapraszamy do kontaktu.

Total
0
Shares
Podobne Posty